• Telefon:

    (0276) 502 40 04

  • Mail:

    bilgi@bilgi-lab.com

ASBEST ANALİZLERİ

ASBEST ANALİZLERİ

ASBEST ANALİZLERİ

Asbest (asbestos) diğer adıyla amyant (amiante); ısıya, kimyasal maddelere, korozyona ve elektriğe dayanma kabiliyetine sahip doğal lifli yapıda bir silikat mineralidir. Bu nitelikler minerali faydalı kılsa da, asbest maruziyeti kanser ve kronik solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık problemine neden olmaktadır. Asbestin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Özellikle geleneksel olarak bilinen ısı ve su yalıtım özellikleri nedeniyle  sıva işinde, çatıların ve ocakların ısı yalıtımında, boruların su yalıtımında yaygın olarak kullanılmıştır.

Asbest Söküm Uzmanı tarafından, mevzuata uygun olarak gerekli görülen asbest riski taşıyan alanlardan alınan katı parça numunelerinin; etiketlenip, sarıldıktan sonra akredite laboratuvarlara gönderilmesi kaydı ile sonuçların raporlanması şeklinde yapılır.

Asbest envanter raporu genellikle yıkılacak olan binalarda, tehlikeli maddelerden asbestin olup olmadığına, varsa nerede olduğunu öğrenmek adına istenir. Aynı zamanda tadilat yapılması planlanan binalarda da asbest envanter raporu istenebilir. Bu rapor; Asbest Söküm Uzmanlarının ilgili binalardan katı parça numunelerini almaları ve bu numuneleri bir protokol doldurmak suretiyle laboratuvarlara göndermeleri süreci ile başlar.

Asbestos Free Belgesi; Asbest söküm ve temizlik işlerinin tamamlanmasını takiben son adım olarak Asbest Söküm Uzmanı tarafından sahada gözle muayene yapılmak sureti ile son bir kontrol ve hava ölçümü yapılır. Hava ölçüm değerlerinin Asbest Yönetmeliğinde belirtilen değerlerin altında olması ve sahanın asbestten tamamiyle temizlendiğine emin olunması durumunda düzenlenen belgedir.

Asbest Analizleri

Asbest Envanter Raporu

Asbest Söküm Hizmetleri

Asbestos Free Belgesi

Asbest Risk Analizi ve Denetimi